18 Lỗi thường gặp ở cha mẹ với con

0

Nuôi dưỡng một đứa trẻ đôi khi không phải cho con ăn ngủ là đủ.
Bạn biết không một đứa trẻ cần rất nhiều yếu tố để trở thành con người nhân cách và lòng nhân ái.
🌷Con cần tình yêu thương vô điều kiện
🌷con cần những lúc ngọt ngào, lời nói và cả những cái ôm
🌷Con cần thời gian chất lượng cha mẹ dành cho con
🌷Con cần khuyến khích động viên khi chưa làm được việc gì đó
🌷Con cần được hướng dẫn khi con làm chưa đúng

Cho con được là chính con và bằng tình yêu thương vô điều kiện– Lượt xem: (7)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.