Giờ học kỹ năng sống

0

Hôm nay các con được học kỹ năng sống gồm các hoạt động: Gấp quần áo và Lịch sự khi có người gọi điện thoại đến.

Các con được thực hành cùng các thầy cô, được các thầy cô hướng dẫn nên các con đã rất tự tin và tiếp thu rất nhanh ạ.

ky nang song (1) ky nang song (2) ky nang song (3) ky nang song (4) ky nang song (5) ky nang song (6) ky nang song (7) ky nang song (8) ky nang song (9) ky nang song (10) ky nang song (11) ky nang song (12) ky nang song (13) ky nang song (14) ky nang song (15) ky nang song (16) ky nang song (17) ky nang song (18) ky nang song (19) ky nang song (20) ky nang song (21)

– Lượt xem: (4)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.