Hoạt động khám phá: Noel

0

Sắp đến Noel rồi, các cô và trò trường mầm non Bright Moon đang rất hào hứng trong không khí giáng sinh đấy ạ.

Các con được học vẽ, dán và làm quen các hình ảnh gắn liền với Noel. Hơn nữa còn tự tay trang trí cây thông Noel nữa.

noel (1) noel (2) noel (3) noel (4) noel (5) noel (6) noel (7) noel (8) noel (9) noel (10) noel (11) noel (12) noel (13) noel (14) noel (15) noel (16) noel (17) noel (18) noel (19) noel (20) noel (21) noel (22) noel (23) noel (24) noel (25) noel (26) noel (27) noel (28) noel (29) noel (30) noel (31)

– Lượt xem: (1)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.