Ngày hội đến trường của bé năm học 2013 -2014

0

Hòa trong không khí cả nước tưng bừng chào đón năm học mới, Cô trò trường mầm non tư thục trăng sáng long trọng tổ chức ngày Hội đến trường của bé năm học 2013-2014. Đến dự cùng nhà trường có các quý thầy cô trong trường, các quý phụ huynh và các bé.
Các cháu rất phấn khởi và say sưa biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng. Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt mỗi người…

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại hình ảnh các bé tham gia buổi lễ:

ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (95)ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (1) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (2)   ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (6) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (7) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (9) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (10) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (11) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (12) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (13)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (15) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (16) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (17) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (18)   ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (21) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (22) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (23)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (25) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (26) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (27) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (29)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (31) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (32)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (34) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (35) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (36) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (37)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (39)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (42) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (43) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (44) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (45)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (47) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (48) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (49) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (50) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (51) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (52)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (54)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (56) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (57) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (58) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (59) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (60)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (62) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (63) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (64)   ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (67) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (68)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (70) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (71) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (72) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (73) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (74) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (75) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (76) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (77) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (78) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (79) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (81) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (82) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (83) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (84) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (85) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (86) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (87) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (88)  ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (90) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (91) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (92)   ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (95) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (96) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (98) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (99) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (100) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (101) ngay-hoi-den-truong-nam-hoc-2013-2014 (102)

– Lượt xem: (227)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.